KDI përkrahë zhvillimin e demokracisë
përmes angazhimit të qytetarëve dhe OJQ-ve
në procesin e krijimit të politikave,
rritjes së transparencës dhe llogaridhënies së institucioneve publike.
Logo e TI

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /nfs/c08/h01/mnt/118104/domains/kdi-kosova.org/html/includes/head.php:7) in /nfs/c08/h01/mnt/118104/domains/kdi-kosova.org/html/includes/faqet/edt.php on line 62