KDI përkrahë zhvillimin e demokracisë
përmes angazhimit të qytetarëve dhe OJQ-ve
në procesin e krijimit të politikave,
rritjes së transparencës dhe llogaridhënies së institucioneve publike.
Logo e TI

Publikimet: Zgjedhjet e Lira dhe të Drejta

 Publikimet e vitit: 2017
Raport Preliminar, Zgjedhjet e Jashtezakonshme Per Kuvendin e Kosoves 2017
Faqe 7
Gjuha Shqip
Përkrahur nga:  USAID
Programi:  Zgjedhjet e Lira dhe tĂ« Drejta
Facebook  Twitter Klikoni këtu për ta shkarkuar publikimin
 
Preliminary Report on 2017 Extraordinary Elections for the Assembly of Kosovo
Faqe 7
Gjuha Anglisht
Përkrahur nga:  USAID
Programi:  Zgjedhjet e Lira dhe tĂ« Drejta
Facebook  Twitter Klikoni këtu për ta shkarkuar publikimin
 
Preliminarna Izjava Za Prevremene Izbore Za Skupstinu Republike Kosova
Faqe 7
Gjuha 
Përkrahur nga:  USAID
Programi:  Zgjedhjet e Lira dhe tĂ« Drejta
Facebook  Twitter Klikoni këtu për ta shkarkuar publikimin
 
Shqyrtimi i Praktikave Te Ligjit Per Parti Politike
Faqe 24
Gjuha Shqip
Përkrahur nga:  Bashkimi Europian
Programi:  Zgjedhjet e Lira dhe tĂ« Drejta
Facebook  Twitter Klikoni këtu për ta shkarkuar publikimin
 
 Publikimet e vitit: 2016
 Publikimet e vitit: 2015

LAJMËRO
KORRUPSIONIN

TEL

0800 77777


Thirrjet janë pa pagesë,
të besueshme dhe konfidenciale.


DATABAZA PËR HULUMTIME
    PARLAMENTARE

Regjitrohu këtu


Ngjarjet e fundit

Ngjarje tjera: (15)...


KDI në media


Newsletter


Publikimet tjera: (3)...


WEB FAQE PËR PROGRAME DHE RRJETËZIME

Copyright 2005 - 2017 © Kosova Democratic Institute - All Rights Reserved