KDI përkrahë zhvillimin e demokracisë
përmes angazhimit të qytetarëve dhe OJQ-ve
në procesin e krijimit të politikave,
rritjes së transparencës dhe llogaridhënies së institucioneve publike.
Logo e TI

Publikimet tona

 Publikimet e vitit: 2017
Raport Preliminar, Zgjedhjet e Jashtezakonshme Per Kuvendin e Kosoves 2017
Faqe 7
Gjuha Shqip
Përkrahur nga:  USAID
Programi:  Zgjedhjet e Lira dhe të Drejta
Facebook  Twitter Klikoni këtu për ta shkarkuar publikimin
 
Preliminary Report on 2017 Extraordinary Elections for the Assembly of Kosovo
Faqe 7
Gjuha Anglisht
Përkrahur nga:  USAID
Programi:  Zgjedhjet e Lira dhe të Drejta
Facebook  Twitter Klikoni këtu për ta shkarkuar publikimin
 
Preliminarna Izjava Za Prevremene Izbore Za Skupstinu Republike Kosova
Faqe 7
Gjuha 
Përkrahur nga:  USAID
Programi:  Zgjedhjet e Lira dhe të Drejta
Facebook  Twitter Klikoni këtu për ta shkarkuar publikimin
 
Hulumtim i Opinionit Publik: 6 Vite Pas (mos)konsolidim i Shtetësisë
Faqe 20
Gjuha Shqip
Përkrahur nga:  Ambasada Zvicerane
Programi:  Demokratizimi dhe Praktikat Parlamentare
Facebook  Twitter Klikoni këtu për ta shkarkuar publikimin
 
Review of Practices of Law on Political Parties
Faqe 24
Gjuha Anglisht
Përkrahur nga:  European Union
Programi:  Transparenca dhe Kundër-korrupsioni
Facebook  Twitter Klikoni këtu për ta shkarkuar publikimin
 
Shqyrtimi i Praktikave Te Ligjit Per Parti Politike
Faqe 24
Gjuha Shqip
Përkrahur nga:  Bashkimi Europian
Programi:  Zgjedhjet e Lira dhe të Drejta
Facebook  Twitter Klikoni këtu për ta shkarkuar publikimin
 
Transparometri Komunal Korrik-dhjetor 2016
Faqe 36
Gjuha Shqip
Përkrahur nga:  Olof Palme International Center
Programi:  Qeverisja Lokale dhe Pjesëmarrja Qytetare
Facebook  Twitter Klikoni këtu për ta shkarkuar publikimin
 
Transparometri Komunal Janar-dhjetor 2016
Faqe 32
Gjuha Shqip
Përkrahur nga:  Fondacioni Kosovar për Shoqëri të Hapur
Programi:  Qeverisja Lokale dhe Pjesëmarrja Qytetare
Facebook  Twitter Klikoni këtu për ta shkarkuar publikimin
 
Fletënotimi Vjetor Për Komunat e Regjionit Të Prizrenit 2016
Faqe 52
Gjuha Shqip
Përkrahur nga:  Olof Palme International Center
Programi:  Qeverisja Lokale dhe Pjesëmarrja Qytetare
Facebook  Twitter Klikoni këtu për ta shkarkuar publikimin
 
Annual Scorecard for Municipalities of Prizren Region 2016
Faqe 52
Gjuha Anglisht
Përkrahur nga:  Olof Palme International Center
Programi:  Qeverisja Lokale dhe Pjesëmarrja Qytetare
Facebook  Twitter Klikoni këtu për ta shkarkuar publikimin
 
Hulumtim i Opinionit Publik: Dialogu dhe Marrëveshjet Në Sytë e Qytetarëve
Faqe 20
Gjuha Shqip
Përkrahur nga:  Departmenti Federal i Punëve të Jashtme të Zvicrës
Programi:  Demokratizimi dhe Praktikat Parlamentare
Facebook  Twitter Klikoni këtu për ta shkarkuar publikimin
 
 Publikimet e vitit: 2016
 Publikimet e vitit: 2015
 Publikimet e vitit: 2014
 Publikimet e vitit: 2013
 Publikimet e vitit: -0001

LAJMËRO
KORRUPSIONIN

TEL

0800 77777


Thirrjet janë pa pagesë,
të besueshme dhe konfidenciale.


DATABAZA PËR HULUMTIME
    PARLAMENTARE

Regjitrohu këtu


Ngjarjet e fundit

Ngjarje tjera: (15)...


KDI në media


Newsletter


Publikimet tjera: (3)...


WEB FAQE PËR PROGRAME DHE RRJETËZIME

Copyright 2005 - 2017 © Kosova Democratic Institute - All Rights Reserved