KDI përkrahë zhvillimin e demokracisë
përmes angazhimit të qytetarëve dhe OJQ-ve
në procesin e krijimit të politikave,
rritjes së transparencës dhe llogaridhënies së institucioneve publike.
Logo e TI

AKTIVITETET E FUNDIT

Analizimi i raporteve te auditimit të rregullsisë për vitin 2016, te publikuara nga Zyra Kombëtare e Auditimit për të gjitha institucionet e n...

Më shumë

Rëndësia e gjuhës në sferën e jetës shoqërore dhe publike, ndikimi i saj në diskursin aktual publik,  stereotipet dhe trajta e paraq...

Më shumë

Ne kuader te projektit per perkrahje Kuvendit te Kosoves me hulumtime parlamentare, sot KDI ne bashkepunim me ekipin e Drejtorise per Hulumtime, Biblioteke dhe Arkive dhe p...

Më shumë

Mendësia patriarkale, perceptimi për procesin zgjedhor si të dhunshëm, mungesa e strategjive dhe politikave partiake për nominime etj. ishin disa nga sf...

Më shumëLAJMËRO
KORRUPSIONIN

TEL

0800 77777


Thirrjet janë pa pagesë,
të besueshme dhe konfidenciale.


DATABAZA PËR HULUMTIME
    PARLAMENTARE

Regjitrohu këtu


Ngjarjet e fundit

Ngjarje tjera: (15)...


KDI në media


Newsletter


Publikimet tjera: (3)...


WEB FAQE PËR PROGRAME DHE RRJETËZIME

Copyright 2005 - 2017 © Kosova Democratic Institute - All Rights Reserved