Logo e TI

Our Publications

 Publications of the year: 2017
Skanimi i Integritetit Ne Sektorin e Drejtesise
Pages 52
Language Albanian
Supported by:  Ambasada Holandeze ne Kosove
Program:  Transparenca dhe Kundër-korrupsioni
Facebook  Twitter Click here to download publication
 
Kosovo Justice Sector Integrity Scan
Pages 52
Language English
Supported by:  Dutch Embassy Kosovo
Program:  Transparenca dhe Kundër-korrupsioni
Facebook  Twitter Click here to download publication
 
Analizë Gjinore
Pages 
Language Albanian
Supported by:  OPIC
Program:  Fuqizimi i Gruas në Politikë dhe Vendimmarrje
Facebook  Twitter Click here to download publication
 
Punetoret Qe (s)kane Te Drejta
Pages 35
Language Albanian
Supported by:  Minstria e Puneve te Jashtme te Gjermanise
Program:  Transparenca dhe Kundër-korrupsioni
Facebook  Twitter Click here to download publication
 
Raporti i Anketes Iniciativa Per Integritet Ne Sistemin e Drejtesise
Pages 48
Language Albanian
Supported by:  International Narcotics and Law Enforcement & National Center for State Courts
Program:  Transparenca dhe Kundër-korrupsioni
Facebook  Twitter Click here to download publication
 
Judicial Integrity Initiative Survey Report
Pages 48
Language English
Supported by:  International Narcotics and Law Enforcement & National Center for State Courts
Program:  Transparenca dhe Kundër-korrupsioni
Facebook  Twitter Click here to download publication
 
Investimet e Arnuara
Pages 32
Language Albanian
Supported by:  KFOS
Program:  Transparenca dhe Kundër-korrupsioni
Facebook  Twitter Click here to download publication
 
Dnv Raport Preliminar Per Zgjedhjet Lokale Ne Kosove 2017
Pages 8
Language Albanian
Supported by:  USAID, Ministria e Puneve te Jashtme te Gjermanise, BE-Kosove, SCO-K, DANIDA,
Program:  Zgjedhjet e Lira dhe të Drejta
Facebook  Twitter Click here to download publication
 
Dia Preliminary Statement on 2017 Local Elections in Kosovo
Pages 8
Language English
Supported by:  USAID, Ministria e Puneve te Jashtme te Gjermanise, BE-Kosove, SCO-K, DANIDA,
Program:  Zgjedhjet e Lira dhe të Drejta
Facebook  Twitter Click here to download publication
 
Dnd Preliminarna Izjava O Lokalnim Izborima Na Kosovo 2017
Pages 8
Language 
Supported by:  USAID, EU, Ministarstvo Inostranih Poslova Nemacke, SCO-K, DANIDA
Program:  Zgjedhjet e Lira dhe të Drejta
Facebook  Twitter Click here to download publication
 
Platforme Politikash nga Te Rinjte e Komunes Se Prizrenit
Pages 20
Language Albanian
Supported by:  Ambasada Britanike ne Prishtine
Program:  Zgjedhjet e Lira dhe të Drejta
Facebook  Twitter Click here to download publication
 
Platforme Politikash nga Te Rinjte e Komunes Se Prishtines
Pages 20
Language Albanian
Supported by:  Ambasada Britanike ne Prishtine
Program:  Zgjedhjet e Lira dhe të Drejta
Facebook  Twitter Click here to download publication
 
Dnv-raporti i Vezhgimit Te Zgjedhjeve Parlamentare 2017
Pages 39
Language Albanian
Supported by:  USAID, Ministria e Puneve te Jashtme te Gjermanise, BE-Kosove, SCO-K, DANIDA,
Program:  Zgjedhjet e Lira dhe të Drejta
Facebook  Twitter Click here to download publication
 
Dnv-raporti i Monitorimit Te Mediave Zgjedhjet Parlamentare 2017
Pages 59
Language Albanian
Supported by:  USAID, Ministria e Puneve te Jashtme te Gjermanise, BE-Kosove, SCO-K, DANIDA,
Program:  Zgjedhjet e Lira dhe të Drejta
Facebook  Twitter Click here to download publication
 
Dia Election Observation Report for Parliamentary Elections 2017
Pages 40
Language English
Supported by:  USAID,German Foreign Minustry, EU, SCK-O, DANIDA
Program:  Zgjedhjet e Lira dhe të Drejta
Facebook  Twitter Click here to download publication
 
Dnd Izvestaj O Posmatranju Izbora Za Skupstinu Kosova 2017
Pages 40
Language 
Supported by:  USAID, EU, Ministarstvo Inostranih Poslova Nemacke, SCO-K, DANIDA
Program:  Zgjedhjet e Lira dhe të Drejta
Facebook  Twitter Click here to download publication
 
Sondazh-faza e Re Dialogut Kosove-serbi, Kendveshtrimi i Qytetareve
Pages 20
Language Albanian
Supported by:  Ambasada Zvicerane
Program:  Demokratizimi dhe Praktikat Parlamentare
Facebook  Twitter Click here to download publication
 
Platforme Politikash nga Te Rinjte e Komunes Se Gjakoves
Pages 20
Language Albanian
Supported by:  Ambasada Britanike ne Prishtine
Program:  Zgjedhjet e Lira dhe të Drejta
Facebook  Twitter Click here to download publication
 
Platforme Politikash nga Te Rinjte e Komunes Se Gjilanit
Pages 20
Language Albanian
Supported by:  Ambasada Britanike ne Prishtine
Program:  Zgjedhjet e Lira dhe të Drejta
Facebook  Twitter Click here to download publication
 
Platforme Politikash nga Te Rinjte e Komunes Se Ferizajt
Pages 20
Language Albanian
Supported by:  Ambasada Britanike ne Prishtine
Program:  Zgjedhjet e Lira dhe të Drejta
Facebook  Twitter Click here to download publication
 
Platforme Politikash nga Te Rinjte e Komunes Se Pejes
Pages 20
Language Albanian
Supported by:  Ambasada Britanike ne Prishtine
Program:  Zgjedhjet e Lira dhe të Drejta
Facebook  Twitter Click here to download publication
 
Platforme Politikash nga Te Rinjte e Komunes Se Mitrovices
Pages 20
Language Albanian
Supported by:  Ambasada Britanike ne Prishtine
Program:  Zgjedhjet e Lira dhe të Drejta
Facebook  Twitter Click here to download publication
 
Punesimi i Grave, Zhvillim i Shoqerise
Pages 20
Language Albanian
Supported by:  Olof Palme International Center
Program:  Fuqizimi i Gruas në Politikë dhe Vendimmarrje
Facebook  Twitter Click here to download publication
 
Perkrahja e Gruas me Veteiniciative Biznesore
Pages 20
Language Albanian
Supported by:  Olof Palme International Center
Program:  Fuqizimi i Gruas në Politikë dhe Vendimmarrje
Facebook  Twitter Click here to download publication
 
Me Pak Pengesa e me Shume Mundesi Per Nenat Veteushqyese
Pages 20
Language Albanian
Supported by:  Olof Palme International Center
Program:  Fuqizimi i Gruas në Politikë dhe Vendimmarrje
Facebook  Twitter Click here to download publication
 
Kdi Annual Report 2016
Pages 64
Language English
Supported by:  
Program:  Demokratizimi dhe Praktikat Parlamentare
Facebook  Twitter Click here to download publication
 
Raport Preliminar, Zgjedhjet e Jashtezakonshme Per Kuvendin e Kosoves 2017
Pages 7
Language Albanian
Supported by:  USAID
Program:  Zgjedhjet e Lira dhe të Drejta
Facebook  Twitter Click here to download publication
 
Preliminary Report on 2017 Extraordinary Elections for the Assembly of Kosovo
Pages 7
Language English
Supported by:  USAID
Program:  Zgjedhjet e Lira dhe të Drejta
Facebook  Twitter Click here to download publication
 
Preliminarna Izjava Za Prevremene Izbore Za Skupstinu Republike Kosova
Pages 7
Language 
Supported by:  USAID
Program:  Zgjedhjet e Lira dhe të Drejta
Facebook  Twitter Click here to download publication
 
Hulumtim i Opinionit Publik: 6 Vite Pas (mos)konsolidim i Shtetësisë
Pages 20
Language Albanian
Supported by:  Ambasada Zvicerane
Program:  Demokratizimi dhe Praktikat Parlamentare
Facebook  Twitter Click here to download publication
 
Review of Practices of Law on Political Parties
Pages 24
Language English
Supported by:  European Union
Program:  Transparenca dhe Kundër-korrupsioni
Facebook  Twitter Click here to download publication
 
Shqyrtimi i Praktikave Te Ligjit Per Parti Politike
Pages 24
Language Albanian
Supported by:  Bashkimi Europian
Program:  Zgjedhjet e Lira dhe të Drejta
Facebook  Twitter Click here to download publication
 
Transparometri Komunal Korrik-dhjetor 2016
Pages 36
Language Albanian
Supported by:  Olof Palme International Center
Program:  Qeverisja Lokale dhe Pjesëmarrja Qytetare
Facebook  Twitter Click here to download publication
 
Transparometri Komunal Janar-dhjetor 2016
Pages 32
Language Albanian
Supported by:  Fondacioni Kosovar për Shoqëri të Hapur
Program:  Qeverisja Lokale dhe Pjesëmarrja Qytetare
Facebook  Twitter Click here to download publication
 
Fletënotimi Vjetor Për Komunat e Regjionit Të Prizrenit 2016
Pages 52
Language Albanian
Supported by:  Olof Palme International Center
Program:  Qeverisja Lokale dhe Pjesëmarrja Qytetare
Facebook  Twitter Click here to download publication
 
Annual Scorecard for Municipalities of Prizren Region 2016
Pages 52
Language English
Supported by:  Olof Palme International Center
Program:  Qeverisja Lokale dhe Pjesëmarrja Qytetare
Facebook  Twitter Click here to download publication
 
Hulumtim i Opinionit Publik: Dialogu dhe Marrëveshjet Në Sytë e Qytetarëve
Pages 20
Language Albanian
Supported by:  Departmenti Federal i Punëve të Jashtme të Zvicrës
Program:  Demokratizimi dhe Praktikat Parlamentare
Facebook  Twitter Click here to download publication
 
 Publications of the year: 2016
 Publications of the year: 2015
 Publications of the year: 2014
 Publications of the year: 2013
 Publications of the year: -0001

REPORT
CORRUPTION

TEL

0800 77777


Calls are free, reliable
and confidential


DATABASE FOR PARLIAMENTARY
     RESEARCHES

Register hereKDI on media


Newsletter


Other Publications: (3)...


PROGRAM AND NETWORKING WEB PAGES

Copyright 2005 - 2017 © Kosova Democratic Institute - All Rights Reserved