Logo e TI

Buletinet tona

 Publikimet e vitit:2015
Buletini 4, Korrik-gusht 2015
Faqe 
Gjuha al
Përkrahur nga:  
Programi:  Demokratizimi dhe Praktikat Parlamentare
Facebook  Twitter Click here to download publication
 
Http://us10.campaign-archive2.com/?u=c3358394fc73416c91ba43642&id=65cb8853da&e=1fb1f591ac
Faqe 
Gjuha al
Përkrahur nga:  
Programi:  Demokratizimi dhe Praktikat Parlamentare
Facebook  Twitter Click here to download publication
 
Kdi Newsletterjanar - shkurt 2015
Faqe 4
Gjuha al
Përkrahur nga:  
Programi:  
Facebook  Twitter Click here to download publication
 

REPORT
CORRUPTION

TEL

0800 77777


Calls are free, reliable
and confidential


DATABASE FOR PARLIAMENTARY
     RESEARCHES

Register hereKDI on media


Newsletter


Other Publications: (3)...


PROGRAM AND NETWORKING WEB PAGES

Copyright 2005 - 2017 © Kosova Democratic Institute - All Rights Reserved