sq - en

ELECTION OBSERVATION REPORT 2017 (MUNICIPAL ASSEMBLY AND MAYORAL ELECTIONS)

16.02.2018

ELECTION OBSERVATION REPORT 2017 (MUNICIPAL ASSEMBLY AND MAYORAL ELECTIONS)

Perkrahur nga: USAID, Zyra e BE-së në Kosovë, SCO-K, DANIDA, Pakti i Stabilitetit për Evropën Juglindore – MPJ e Gjermanisë Programi: Zgjedhjet e Lira dhe të Drejta

Programi: Free and Fair Elections

Autori: DnV

Shkarko:

English