en

ELECTION OBSERVATION REPORT 11 JUNE 2017 (EARLY ELECTIONS TO THE ASSEMBLY OF KOSOVO)

01.10.2017

ELECTION OBSERVATION REPORT 11 JUNE 2017 (EARLY ELECTIONS TO THE ASSEMBLY OF KOSOVO)

Supported by: USAID, Zyra e BE-së në Kosovë, SCO-K, DANIDA, Pakti i Stabilitetit për Evropën Juglindore – MPJ e Gjermanisë

Programi: Free and Fair Elections

Autori: DnV

Shkarko:

English