sq

Zyrtarët për media në Prokurori, marrin përvoja holandeze në fushën e marrëdhënies me publikun

Trajnime 04.02.2019

KDI ka nisur sot trajnimin dyditor për marrëdhënie me publikun dhe media për zyrtarët për media të zyrave të prokurorisë së shtetit.

Trajnimi mbahet nga ekipi i trajnerëve holandezë i përbërë nga Wouter Kurpershoek dhe Karin Jannsen dhe është pjesë e projektit “Promovimi i Integritetit në Sistemin Gjyqësor të Kosovës”, financuar nga Mbretëria Holandeze.