sq - en

KDI pjesë e punëtorisë për transparencë të kryeqyteteve evropiane në Bratislavë

Punëtori 05.11.2018

25 përfaqësues të degëve të Transparency International nga 23 shtete të Evropës janë mbledhur në Bratislava, në një punëtori të organizuar nga Transparency International Slovensko, për të diskutuar rreth transparencës së kryeqyteteve evropiane.

Përfaqësues të KDI degë e Transparency International po ashtu po marrin pjesë në këtë ngjarje.